دریافت(نقشه - قالب برش و خم V شکل سوراخ دار در نرم افزار سالید ورکز (solid works))

این قالب در نرم افزار سالید ورکز (solid works) مدل سازی شده که تمامی قطعات همراه با مونتاژ ، sheet metal ، نقشه جرائی و رندر آن در پروژه موجود میباشد. این پروژه شامل موارد زیر میباشد: 1. Part تمامی قطعات 2. Assembly مونتاژ مجموعه 3.ِDrawing نقشه اجرانقشه - قالب برش و خم V شکل سوراخ دار در نرم افزار سالید ورکز (solid works)||سی دی207638|cdr34052223|نقشه قالب برش , نقشه قالب خم , قالب V شکل , قالب سوراخ دار , نقشه سالید ورکز , نقشه solid works , دانلود نقشه مکانیک , پروژه مکانیک
هم اکنون فایل با موضوع نقشه - قالب برش و خم V شکل سوراخ دار در نرم افزار سالید ورکز (solid works) آماده دریافت می باشد برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب یا دریافت فایل بروید.

این قالب در نرم افزار سالید ورکز (solid works) مدل سازی شده که تمامی قطعات همراه با مونتاژ ، sheet metal ، نقشه جرائی و رندر آن در پروژه موجود میباشد.

این پروژه شامل موارد زیر میباشد:

1. Part تمامی قطعات

2. Assembly مونتاژ مجموعه

3.ِDrawing نقشه اجرایی مجموعه

4.sheet metal گسترش ورق محصول

4.PDF نقشه های اجرائی

5. render رندر مجموعه ...