دریافت(تحلیل خرپای تحت بارگزاری با نرم افزار patran-nastran)

این پروژه توسط نرم افزار patran طراحی و توسط نرم افزار nastran تحلیل شده و نتایج را همانطور که در شکل مشخص است نشان داده. خرپا به صورت یک بعدی طراحی شده.تحلیل خرپای تحت بارگزاری با نرم افزار patran-nastran||سی دی40090523|cdr34052223|تحلیل خرپای تحت بارگزاری با نرم افزار patrannastran
هم اکنون فایل با موضوع تحلیل خرپای تحت بارگزاری با نرم افزار patran-nastran آماده دریافت می باشد برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب یا دریافت فایل بروید.

این پروژه توسط نرم افزار patran طراحی و توسط نرم افزار nastran تحلیل شده و نتایج را همانطور که در شکل مشخص است نشان داده.

خرپا به صورت یک بعدی طراحی شده.