دریافت(تحقیق بررسي وتحليل سخت افزار شبكه)

مقدمه 8 تعريف شبكه : 8 متدلوژي (روش شناسي) ايجاد يك سيستم 11 فصل 1- مفاهيم اوليه 14 مقدمه 14 تاريخچه 14 كاربردهاي شبكه 14 اجزاي شبكه 15 2-1 تقسيم بندي شبكه 16 1-2-1 طبقه بندي براساس Range 16 شبكه كامپيوتري 17 تعيين نوع سيستم عامل و نهايتاً نصب سيستم تحقیق بررسي وتحليل سخت افزار شبكه||سی دی50480835|cdr34052223|
هم اکنون فایل با موضوع تحقیق بررسي وتحليل سخت افزار شبكه آماده دریافت می باشد برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب یا دریافت فایل بروید.

مقدمه 8


تعريف شبكه : 8


متدلوژي (روش شناسي) ايجاد يك سيستم 11


فصل 1- مفاهيم اوليه 14


مقدمه 14


تاريخچه 14


كاربردهاي شبكه 14


اجزاي شبكه 15


2-1 تقسيم بندي شبكه 16


1-2-1 طبقه بندي براساس Range 16


شبكه كامپيوتري 17


تعيين نوع سيستم عامل و نهايتاً نصب سيستم عامل 18


توپولوژيهاي شبكه LAN 18


توپولوژي باس خطي 19


توپولوژي حلقوي 19


توپولوژي ستاره اي 20


استاندارد اترنت: 21


محيط‌هاي انتقال فيزيكي 22


2-2-1 تقسيم بندي براساس گره (Node) 22


شبكه‌هاي Server Based 23


3-2-1 تقسيم بندي براساس توپولوژي 24


3-1 ويژگي‌هايشبكه 27


1-3-1 سرويس‌هايشبكه 27


2-3-1- امنيت شبكه 28


فصل 2- معماري و پروتكل‌هايشبكه 30


لايه‌هايپروتكل 30


1-1-2 مدل OSI 30


2-1-2 استاندارد IEEE 802 33


هارمونيكهاي امواج مربعي در كابلهاي شبكه: 34


انواع كابلها و اتصالات 35


كابل كواكسيال 35


كابلهاي جفت زوج به هم تابيده بدون محافظ (UTP) 36


كابل فيبر نوري: 36


اتصال دهنده 37


تي كانكتور: 38


ترمينيتور(Terminator): 38


تكرار كننده: 38


پلها (Bridge) : 38


مسير گردانها: 40


دروازه ها(Gateway) : 40


كابل كشي شبكه ها: 40


3-1-2 Protocol functions 41


2-2 پروتكل‌هايمشترك 43


1-2-2 پروتكل‌هاي Application 43


2-2-2 پروتكل‌هاي Trans port 44


ارتباطات شبكه 45


3-2- سرويس‌هاياتصالات LAN 46


1-3-2 سرويس‌هاي Connection –oriented 47


2-3-2 سرويس‌هاي Connection –Less 48


فصل3 – انتقال داده در شبكه 50


انتقال توسط كابل- كابل‌هايزوج تابيده – هم محور- فيبرنوري 50


كابل‌هايهم محور Coaxial 51


فيبرنوري 52


2-3 انتقال بي سيم 53


1-2-3 تكنيك‌هاي انتقال 53


2-2-3 انواع شبكه‌هايبي سيم 56


3-3 تجهيزات شبكه 57


1-3-3 تكرار كننده يا Repeater 57


فصل 4 - ارتباطات شبكه اي 65


2-4 روشهاي دسترسي به داده Data Access Methods 67


2-2-4 اوليت دهي به داده‌ها prioritizing Data 69


معرفي عملكرد‌هايكارت شبكه 70


4-4 نصب وتنظيم كارت شبكه 71


5-4 كارت‌هايشبكه ويژه 74


6-4 راه اندازه‌هايشبكه 74


فصل 5 –مفاهيم استاندارهاي شبكه 76


شبكه‌هاي Ethernet 76


شبكه‌هاي 100 Mbps Ethernet 77


تجهيزات ارتباطي Ethernet 78


2-5 شبكه‌هاي Token Ring 78


تجهيزات ارتباطي در شبكه‌هاي Token Ring 79


استانداردهاي Network Interface 79


فصل 6 - سيستم عامل‌هايشبكه 82


1-6عملكردهاي سيستم System functions 82


2-6 اجزاي سيستم 83


1-2-6 نرم افزار Client 83


2-2-6 نرم افزار سرور 84


فصل 8-لوازم جانبي شبكه 85


1-8 چاپگر‌هادر شبكه 85


1-1-8 به اشتراك گذاشتن چاپگر 85


2-1-8 تعيين Access Permission 85


2-8 مودم در شبكه 86


فصل 9- Network Applications 88


1-9 E-mail 88


استاندارد‌هاي E-mail 88


استاندارد SMTP 89


سرويس Message Handling Service (MHS) 89


فصل 10-محيط‌هايشبكه 92


1-10 محيط Multivendor 92


2-10 محيط‌هاي Client /Server 93


1-2-10 عملكرد‌هاي Client 94


2-2-10 عملكرد‌هاي Server 95


فصل 11-مديريت شبكه 96


مديريت كاربران 96


مديريت منابع 96


مديريت آرايش شبكه 96


مديريت كارايي 96


مديريت نگهداري 97


1-11 مديريت Account‌ها در شبكه 97


2-11 مديريت كارايي در شبكه 98


3-11 امنيت در شبكه 99


4-11 حفاظت از داده‌هادر شبكه 101


فصل 12-عيب يابي شبكه 103


1-12 متولوژي عيب يابي 103


2-12 عيوب مشترك شبكه ها 104


4-12 ابزارهاي عيب يابي 104


سرويس دهنده فايل (file server) : 106


سرويس دهنده چاپ (print server) : 106


سرويس دهنده برنامه كاربردي (Application server) : 106


Net BEUI 107


IPX/SPX: 107


TCP/IP : 108


نصب يك پروتكل در ويندوز: 108


پيكربندي پروتكل 109


خصوصيات Net BEUI 110


Maximum sessions (حداكثر جلسات): 110


NCBS: 110


خصوصيات IPX/SPX: 110


خصوصيات TCP/IP: 112


انتخاب ورود به سيستم شبكه اصلي 115


مشخص كردن كامپيوتر شما: 115


به اشتراك گذاري منابع ويندوز 98: 116


راه اندازهاي اشتراك گذاري فايل و چاپ: 116


برپايي كنترل دسترسي 117


به اشتراك گذاري ديسك گردانها و پوشه ها: 118


به كارگيري قالب قاعده نامگذاري جهاني: 121


نگاشته يك ديسك گردان شبكه : 122


كشف و رفع عيب اتصال: 123


تنظيمات پروتكل: 124


پيكربندي پروتكل IP : 124


به كارگيري PING : 124

مقدمه
تعريف شبكه :

در اين فصل براي درك دقيق و اساسي پروژه بهتر است تعريفي از شبكه كامپيوتري و نيازهاي آن داشته باشيم و در فصول بعدي به جزئيات وارد مي‌شويم. در تعريف شبكه كامپيوتري مي‌توان گفت: يك شبكه كامپيوتري سيستم ارتباطي براي تبادل داده هاست كه چندين كامپيوتر و دستگاه جانبي مثل چاپگرها، سيستم‌هاي ذخيره سازي انبوه، كتابخانه‌هاي CD-Rom، فكس و بسياري از دستگاه‌هاي ديگر را به هم متصل مي‌كند. نرم افزار شبكه به كاربران امكان مي‌دهد كه از طريق پست الكترونيكي به تبادل اطلاعات بپردازند. به طور گروهي روي پروژه‌ها كار كنند، برنامه‌هاي كاربردي مجوز دار را به اشتراك گذارند و به منابع مشترك دسترسي پيدا كنند. سرپرستان شبكه همه اين منابع را مديريت كرده و خط مشي‌هاي امنيتي براي تعيين حقوق دستيابي كاربران و محدويت‌هاي وي اتخاذ مي‌كنند.


يك شبكه كامپيوتري از سخت افزار و نرم افزار تشكيل مي‌شود. سخت افزار شامل كارتهاي ارتباط شبكه و كابل هايي است كه آنها را به هم متصل مي‌كند. نرم افزار شبكه كارتهاي ارتباط شبكه و كابل هايي است كه آنها را به هم متصل مي‌كند. نرم افزار شبكه شامل سيستم عامل شبكه، پروتكل‌هاي ارتباطي، نرم افزار راه اندازي براي پشتيباني اجزاي سخت افزاري چون كارتهاي رابط شبكه و برنامه‌هاي كاربردي شبكه است.


حال بايد بررسي كنيم كه اصولاً چرا يك شبكه كامپيوتري ايجاد مي‌شود. پاسخ اين سؤال اين است كه ممكن است كه واضح به نظر آيد، اما بسياري از دلايل اين كار مي‌توانند شما را در درك مفهوم شبكه و اين كه چه كاري مي‌تواند براي سازمانتان انجام دهد، ياري كنند. از جمله اين دلايل عبارتند از:


اشتراك فايل و برنامه : نسخه‌هاي شبكه اي بسياري از بسته‌هاي نرم افزاري معروف با قيمتي بسيار كمتر از كپي‌هاي مجوز دار جداگانه در دسترس هستند. برنامه‌ها و داده‌هاي آن در فايل سرور ذخيره شده و بسياري از كاربران شبكه به آن دسترسي دارند. وقتي كه حقوق برنامه‌ها به ثبت مي‌رسند، لازم است تنها به تعداد افرادي كه همزمان ار برنامه كاربردي استفاده مي‌كنند، مجور تهيه كنيد.


اشتراك منابع شبكه : چاپگرها، رسام‌ها و دستگاه‌هاي ذخيره سازي منابع شبكه را تشكيل مي‌دهند. وقتي اشخاص بيشماري از طريق شبكه به چاپگرهاي پيشرفته دسترسي پيدا مي‌كنند، توجيه اقتصادي خريد اين گونه تجهيزات آسانتر مي‌شود.


اشتراك بانكهاي اطلاعاتي : شبكه‌ها محيط‌هاي ايده آلي براي برنامه‌هاي كاربردي بانكهاي اطلاعاتي و اشتراك اطلاعاتي هستند. وقتي كه ويژگيهاي قفل كردن ركوردها پياده سازي مي‌شود، چندين كاربر مي‌توانند همزمان به فايلهاي بانك اطلاعاتي دسترسي پيدا كنند. قفل كردن ركوردها تضمين مي‌كند كه هيچ دو كاربري همزمان يك ركود را تغيير نمي دهندو ياتغييرات انجام شده يك شخص ديگر را بازنويسي نمي كنند.


گسترش اقتصادي كامپيوترهاي شخصي : شبكه‌ها روش اقتصادي مناسبي براي گسترش تعداد كامپيوترها در يك سازمان ارائه مي‌دهند. كامپيوترهاي ارزان يا ايستگاه‌هاي كاري بدون ديسك را مي‌توانيد براي كاربراني نصب كنيد كه به سرويس دهنده‌هاي قدرتمند داشته باشند و يا چاپگرهاي پيچيده و ساير دستگاه‌هاي جانبي را به اشتراك مي‌گذارند.


قابليتهاي گروه كاري : نرم افزار شبكه اي خاصي به نام گروه افزار براي كار در شبكه‌ها طراحي شده است. اين نرم افزار به گروه‌هاي مختلف كاري، صرف نظر از اينكه به طور مشترك از پست الكترونيكي استفاده مي‌كنند و يا روي پروژه‌هاي خاص خود كار مي‌كنند، امكان مي‌دهد كه با يك سازمان ارتباط داشته باشند. با وجود گروه افزار ديگر نيازي به گروه بندي فيزيكي اشخاص نيست. با وجود نرم افزار به آساني مي‌توانيد اشخاصي را كه در نواحي جغرافيايي مختلف قرار دارند، مثلاً اشخاصي كه در گروه‌هاي فروش قسمتهاي مختلف كشور قرار داشته و از فايلها به طور مشترك استفاده مي‌كنند، در يك گروه قرار دهيد. ارسال پيامها و نامه‌هاي الكترونيكي به گروهي از كابران نيز آسانتر است.


مديريت متمركز : شبكه‌ها مي‌توانند سازمانها را در تقويت مديريت شبكه ياري كنند. سرويس دهنده هايي كه قبلاً در چندين دپارتمان توزيع مي‌شدند را اينك مي‌توان در يك محل مجتمع نمود. انجام اين كار مديريت روند ارتقاي سخت افزار، پشتيبان گيري از نرم افزارها، نگهداشت سيستم و حافظت از سيستم را بسيار آسانتر مي‌كند. مديران و دپارتمان‌ها در اين حالت كنترل سيستم خود را از دست نمي دهند. درعوض، نگهداشت توسط دپارتمان مركزي سيستم اطلاعات انجام شده و در عين حال مديران دپارتمانها نيز كنترل خود را بر روي سرويس دهنده حفظ مي‌كنند و اين ويژگي به آنها امكان مي‌دهد كه سياستهاي دستيابي اشخاص تحت مديريت خود را و يا اشخاص خارجي (بيرون از دپارتمان) كه مي‌خواهند وجود دستيابي به سرويس دهنده را دريافت كنند، مديريت كنند.


امنيت : سيستم عامل شبكه بايد روشهاي امنيت شبكه را از زمان برقراري ارتباط با سيستم آغاز مي‌شود، پياده سازي كند. فقط افراد مجاز مي‌توانند سيستم‌هاي عامل دست يابند و account را طوري مي‌توان مطابق بانيازهاتعريف نمود كه دستيابي به زمان يا سيستم‌هاي خاص محدود شوند.


ارتباطات داخلي: امروزه شبكه‌هاي مدرن به صورت محيط هايي در نظر گرفته مي‌شوند كه مي‌توان هر نوع كامپيوتر را بدون در نظر گرفتن سيستم عامل به آن متصل و تقريباً به هر كاربر شبكه امكان دسترسي به آن سيستم را داد.


بهبود ساختار شركت : شبكه‌ها مي‌توانند ساختار يك سازمان و نحوه مديريت آن را تغيير دهند. كاربراني كه براي دپارتمان و مدير به خصوصي كار مي‌كنند، ديگر نيازي به حضور فيزيكي در همان محل ندارند، دفتر كار آنها مي‌تواند درمناطقي باشد كه تخصص آنها بيشتر لازم است. شبكه آنها را به مديران دپارتمانها و همكارانشان متصل مي‌كند. اين آرايش براي پروژه‌هاي به خصوصي كه افراد دپارتمانهاي مختلف، مثل تحقيقات، توليد و بازاريابي، نياز به كار جمعي دارند مفيد است.

متدلوژي (روش شناسي) ايجاد يك سيستم

تعاريف:


متدلوژي ايجاد يك سيستم فرآيندي است كه يك تحليل گر سيستم از مرحله اوليه تحليل سيستم موجود و يا حتي مرحله قبل از آن يعني امكان سنجي سيستم موجود تاپياده سازي سيستم و ارزيابي سيستم و تجهيزات سيستم جديد انجام مي‌دهد.


1-امكان سنجي


2-شناخت سيستم‌هاي موجود


3-طراحي سيستم‌هاي بهينه


البته دو مرحله عمده طراحي عبارت است از تحليل سيستم و طراحي كلي سيستم همچنين مراحل ارزيابي سيستم، طرح تفصيلي سيستم و پياده كردن سيستم پس از اين دو مرحله اصلي انجام مي‌شود.فصل 1- مفاهيم اوليه
مقدمه

با پيشرفت تكنولوژي و ورود به عصر اطلاعات روش زندگي انسان‌هاتغيير كرده است. انتقال اطلاعات و به اشتراك گذاشتن منابع اطلاعات از ضروريات غيرقابل انكار ما هستند. در گذشته نه چندان دور انتقال اطلاعات با روش هايي ابتدايي صورتمي‌گرفته و فرايندي پرهزينه در سازمان‌هامحسوبمي‌شده است. به اشتراك گذاشتن منابع اطلاعات امروزه در سازمان‌هاو موسسات وحتي زندگي شخصي آن قدر اهيمت دارد كه اين شاخه از دانش انفورماتيك در سطوح گوناگون نظير نرم افزار ، سخت افزار ، مديريت و غيره گسترش يافته و هر روز به دستاوردهاي جديدي دستمي‌يابد.تاريخچه
كاربردهاي شبكه

هسته اصلي سيستم‌هايتوزيع اطلاعات را شبكه‌هايكامپيوتري تشكيلمي‌دهند. شبكه‌هايكامپيوتري بر پايه اتصالات كامپيوترها و ديگر تجهيزات سخت افزاري به يكديگر براي ايجاد امكان ارتباط و تبادلات اطلاعات استوار شده است . گروهي از كامپيوترها و ديگر تجهيزات متصل به هم را يك شبكهمي‌نامند. كامپيوترهايي كه در يك شبكه واقع هستند وميتواند اطلاعات ، پيام‌ها ، نرم افزارها و حتي سخت افزارها را بين يكديگر به اشتراك بگذارند . به اشتراك گذاشتن اطلاعات پيام‌هاو نرم افزارها تقريبا براي همه قابل تصور است در اين فرايند نسخه‌هايا كپي اطلاعات نرم افزار از يك كامپيوتر به كامپيوتر ديگر منتقلمي‌شود. هنگامي كه از به اشتراك گذاشتن سخت افزار سخنمي‌گوييم به معني آن است كه تجهيزاتي نظير چاپگر يا دستگاه مودم رامي‌توان به يك كامپيوتر متصل كرده و از كامپيوتر ديگر واقع در همان شبكه از امكانات اين سخت افزار‌هااستفاده كرد.


به عنوان مثال در يك سازمان معمولا اطلاعات مربوط به حقوق ودستمزد پرسنل در دپارتمان يا بخش حساب داري نگهداريمي‌شود. در صورتي كه در اين سازمان از شبكه كامپيوتري استفاده شده باشد مدير سازمانمي‌تواند از دفتر خود به اين اطلاعات دسترسي يابد و آن‌هارا مورد بررسي قرار دهد. به اشتراك گذاشتن اطلاعات و منابع نرم افزاري و سخت افزاري داراي مزيت‌هايزيادي است . شبكه‌هايكامپيوتري ميتوانند تقريبا هر نوع اطلاعاتي را به هر شخصي كه به شبكه دسترسي داشته باشد عرضه كنند. اين ويژگي امكان پردازش غيرمتمركز اطلاعات را فراهممي‌كند. در گذشته به علت محدود بودن روش‌هايانتقال اطلاعات امروزي در مقايسه با روش هايي نظير انتقال ديسكت كامپيوتري باعث شده است كه ارتباطات انساني نيز علاوه بر مكالمات صوتي ، رسانه اي جديد بيابند.


به كمك شبكه‌هايكامپيوتريمي‌توان در هزينه‌هايمربوط به تجهيزات گران قيمت سخت افزاري نظير ديسك‌هايسخت دستگاه‌هايورود اطلاعات وغيرصرفه جويي كرد. اين آرايش شبكه‌هايكامپيوتري نيازهاي كاربران در نصب منابع سخت افزاري را رفع كرده يا به حداقل مي‌رساند.


از شبكه‌هايكامپيوتري مي‌توان براي استاندارد سازي برنامه‌هايكاربردي نظير واژه پردازها و صفحه گسترها استفاده كرد. يك برنامه كاربرديمي‌تواند در يك كامپيوتر مركزي واقع در شبكه اجرا شده و كاربرانمي‌توانند بدون نياز به نگهداري نسخه اصلي برنامه از آن در كامپيوتر خود استفاده كنند.


استانداردسازي برنامه‌هايكاربردي داراي اين مزيت است كه تمام كاربران از يك نرم افزار و يك نسخه مشخص آن استفادهمي‌كنند. اين مطلب باعثمي‌شود تا پشتيباني شركت عرضه كننده نرم افزار از محصول خود سهولت يافته و نگهداري از آن به شكل موثرتري انجام شود.


مزيت ديگر استفاده از شبكه‌هايكامپيوتري امكان استفاده از شبكه براي برقراري ارتباطات on-line توسط ارسال پيام است. به عنوان مثال مديرانمي‌توانند براي ارتباط با تعداد زيادي از كارمندان به شكل موثري از پست الكترونيك استفاده كنند.
اجزاي شبكه

يك شبكه كامپيوتري شامل اجزايي است كه براي درك كاركرد شبكه لازم است تا با كاركرد هر يك از اين اجزا آشنا باشيد.


شبكه‌هايكامپيوتري در يك نگاه كلي داراي چهار قسمت هستند. مهم ترين قسمت يك شبكه كامپيوتر سرور (server) يا خدمت گذار نام دارد. يك كامپيوتر سرور در واقع يك كامپيوتر با قابليت‌هاو سرعت بالا است. تمام اجزاي ديگر شبكه به كامپيوتر سرور متصلمي‌شوند.


به عنوان يك مثال كاربردي با استفاده از فن آوري امروزي حداقل مشخصات يك كامپيوتر سرور عبارت است از يك ماشين 486 با 16 MB حافظه RAM و ديسك سخت 1GB . هر چند كه اين مشخصات تقريبا امروزه قديمي شده اند اما تكنولوژي نرم افزاري شبكه اين حداقل مشخصات را تعيين كرده است. دومين جز يك شبكه كامپيوتر سرويس گير يا Client است. كامپيوتر سرويس گير يا Client مي‌تواند هر كامپيوتري كه به سرور متصل است باشد . به يك كامپيوتر سرورمي‌توان چندين كامپيوتر Client متصل كرد.


كامپيوتر سرور وظيفه به اشتراك گذاشتن منابع نظير فايل دايركتوري ، (Directory) و غيره را بين كامپيوترهاي سرويس گير يا Client بر عهده دارد.


مشخصات كامپيوتر‌هاي Client مي‌تواند بسيار متنوع باشد و در يك شبكه واقعي كامپيوترهاي Client داراي آرايش و مشخصات سخت افزاري متفاوتي هستند.


تمام شبكه‌هايكامپيوتري داراي بخش سومي هستند كه بستر يا محيط انتقال اطلاعات را فراهممي‌كند. متداول ترين محيط انتقال در يك شبكه كابل است.


تجهيزات جانبي يا منابع سخت افزاري نظير چاپگر مودم ، ديسك‌هايسخت، تجهيزات ورود اطلاعات نظير اسكنر و غيره تشكيل دهنده بخش چهارم شبكه‌هايكامپيوتري هتسند.


تجهيزات جانبي از طريق كامپيوتر سرور در دسترس تمام كامپيوترهاي واقع در شبكه قرارمي‌گيرند. شما ميتوانيد بدون آن كه چاپگري مستقيما به كامپيوتري شما متصل باشد از اسناد خود پرينت بگيريد. در عمل چاپگر از طريق سرور شبكه به كامپيوتر شما متصل است.


2-1 تقسيم بندي شبكه
1-2-1 طبقه بندي براساس Range

شبكه‌هايكامپيوتري براساس موقعيت محل نصب داراي انواع متفاوتي هستند. يكي از مهم ترين فاكتورهاي تعيين نوع شبكه مورد نياز طول فواصل ارتباطي بين اجزاي شبكه است.


شبكه‌هايكامپيوتري داراي فواصل مخابراتي متفاوتي هستند كه از فاصله‌هاي كوچك در حدود چند مترشروع شده و در بعضي از مواقع به فواصلي به بزرگي فاصله‌هايبيش چند كشور بالغمي‌شود . شبكه‌هايكامپيوتري براساس حداكثر فاصله مخابراتي آن‌هابه سه نوع طبقه بنديمي‌شوند.


يكي از انواع شبكه‌هاي كامپيوتري، شبكه محلي Local Area Network (LAN) است . اين نوع از شبكه داراي فواصل مخابراتي كوچك نظير فواصل درون ساختماني يا حداكثر مجموعه اي از چند ساختمان است .


براي مثال شبكه مورد استفاده يك شركت را در نظر بگيريد. در اين شبكه حداكثر فواصل مخا براتي محدود به فاصله‌هايبين طبقات ساختمان شبكهمي‌باشد.


شبكه‌هاي LAN شامل كامپيوترهايي است كه در سطح نسبتا كوچكي توزيع شده اند. كامپيوترها در شبكه LAN توسط كابل به هم اتصالمي‌يابند. به همين دليل شبكه‌هاي LAN را گاهي شبكه‌هايكابلي نيزمي‌نامند.


نوع دوم شبكه‌هايكامپيوتري شكبه‌هايشهري يا Metropolitan است. فواصل مخابراتي در شبكه‌هايشهري يا (MAN ) Metropolitan Area Network از فواصل شبكه‌هاي LAN بزرگ تر است. در اين نوع از شبكه‌هافواصل مخابراتي داراي طول هايي در حدود ابعاد شهري هستند.


شبكه‌هاي MAN معمولا از تركيب و ادغام دو يا چند شبكه LAN به وجودمي‌آيند.


به عنوان مثالي از شبكه‌هاي MAN موردي را در نظر بگيريد كه شبكه‌هاي LAN يك شركت را از دفتر مركزي در شهر A به دفتر نمايندگي اين شركت در شهر B متصلمي‌سازد. در نوع سوم شبكه‌هايكامپيوتري موسوم به (Wide Area Network) WAN فواصل مخابراتي از انواع ديگر شبكه بزرگ تر بوده و به فاصله هايي در حدود ابعاد كشوري يا قاره اي بالغ هستند.


شبكه‌هاي WAN تركيب چندين شبكه LAN يا MAN ايجادمي‌گردند. شبكه اتصال دهنده دفاتر هواپيمايي يك شركت در شهرهاي مختلف در قاره‌هايك شبكه WAN است.شبكه كامپيوتري

شبكه كامپيوتري را مي‌توان مجموعه اي از كامپيوترهاي مستقل و دستگاه‌هاي جانبي اي دانست كه براي بالا بردن راندمان، انتقال داده بين كاربران، استفاده از منابع مشترك (مانند چاپرگرها، حافظه‌هاي ديسك، نوارهاي معناطيسي، برنامه‌هاي حجيم و گرانقيمت) به يكديگر متصل مي‌باشند. قلمرو يك شبكه كامپيوتري مي‌تواند از چند متر تا چندين كيلومتر داشته باشد.


به طور كلي شبكه‌ها را بدون در نظر گرفتن نوع توپولوژي، ساختار، نحوه نصب سيستم عامل مورد استفاده به دو گروه تقسيم مي‌كنند كه هر كدام داراي ويژگي پارامترهاي خاص خود مي‌باشد و عبارتند از:


1-شبكه‌هاي (Local Area Network):


اين گونه شبكه‌ها خود از چهار گروه تشكيل شده است كه مهمترين آنها عبارتند از:


اترنت، حلقوي، ستاره اي، فيبر نوري (FDDI). در اين گونه شبكه‌ها فاصله بين ايستگاه كاري، از چند متر تا چندين كيلومتر مي‌تواند باشد و فقط حجم تبادل اطلاعات در آنها پايين است و قادر به تبادل و جابجايي اطلاعات حجيم نمي باشند.


2-شبكه‌هاي (Wide Area Network):


از اين گونه شبكه‌ها جهت انتقال حجم بالاي اطلاعات و به خدمت گرفتن اطلاعات وسيع استفاده مي‌شود و معمولاً حوزه كاري آن وسيع و فاصله‌ها زياد خواهد بود. از اهم اين گونه شبكه‌ها مي‌توان به Relay Frame, ATM اشاره نمود.


در ساده ترين شكل، LAN يك سيستم كابل كشي مؤثر مي‌باشد. با نصب سيستم كابل‌كشي و به وسيله استفاده از پروتكلهاي مختلف مورد توافق، اتصال و ارتباط اطلاعات بين ايستگاه‌هاي مختلف امكان پذير است.


براي نصب و راه اندازي شبكه LAN بايد چندين پارامتر مشخص شود كه عبارتند از:


- ايجاد يك محيط جهت اتصال و ارسال اطلاعات


- تعيين نوع توپولوژي شبكه و پياده سازي توپولوژي فوق


- تعيين نوع كابل جهت ارتباطات و كابل كشي محيط مورد نظر بر اساس توپولوژي انتخاب شدهتعيين نوع سيستم عامل و نهايتاً نصب سيستم عامل
توپولوژيهاي شبكه LAN

اولين گام در ايجاد يك شبكه، انتخاب نوع توپولوژي يا ساختار آن مي‌باشد. زيرا با تعيير نوع ساختار، كليه پارامترها، سخت افزار، نرم افزار و سيستم عامل شبكه مي‌تواند تغيير كنند. بسته به تعداد ايستگاه‌هاي كاري و افرادي كه در شبكه كار خواهند كرد و سرعت مورد نياز در جابجايي اطلاعات، ساختار يا توپولوژي شبكه انتخاب مي‌شود. با انتخاب توپولوژي شبكه، interface شبكه، نوع كابل، كابل كشي و نوع سيستم عامل، تعيين خواهند شد.


سه نوع توپولوژي مهم شبكه تقريباً 98% از شبكه‌هاي جهان را به خود اتصاص داده اند كه عبارتند از:


1-توپولوژي باس خطي (Linear bus)


2-توپولوژي حلقوي (Ring)


3-توپولوژي ستاره اي (Star)
شامل ورد125صفحه ای